live market

Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на ТОЛ-системата у нас ОБЗОР

Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на ТОЛ-системата у нас ОБЗОР

София. До 20 декември 2016 г. се удължава срокът на работната група за изготвяне на необходимите законодателни промени и на подзаконовата нормативна уредба за функционирането на системата за комплексно обслужване приnbsp...Повече