live market

สพฉ.จับมือศิริราชพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล

สพฉ.จับมือศิริราชพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล

ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพฉ. เปิดเผยว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลnbsp...อ่านเพิ่มเติม