live market

ประจิน-ฉัตรชัย ลงพื้นที่มอบหนังสือที่ดินทำกิน 776 ไร่ 74 ราย แก่สหกรณ์การเกษตร จ.กาฬสินธุ์

ประจิน-ฉัตรชัย ลงพื้นที่มอบหนังสือที่ดินทำกิน 776 ไร่ 74 ราย แก่สหกรณ์การเกษตร จ.กาฬสินธุ์

ประจิน-ฉัตรชัย ลงพื้นที่มอบหนังสือที่ดินทำกิน 776 ไร่ 74 ราย แก่สหกรณ์การเกษตร จ.กาฬสินธุ์. Prev. 1 of 1. Next. คลิกภาพเพื่อขยาย. updated 09 ธ.ค. 2559 เวลา 182134 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีnbsp...อ่านเพิ่มเติม