live market

ส่งออกเฮ“เกาหลีใต้”ไฟเขียวนำเข้าไก่ไทย

ส่งออกเฮ“เกาหลีใต้”ไฟเขียวนำเข้าไก่ไทย

รมว.เกษตร เผยเกาหลีไฟเขียวให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทย 12 แห่ง ส่งออกได้ มีผลตั้งแต่ 9 พ.ย. 59 หลังยุตินาน 12 ปีจาก หวัดนก. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์nbsp...อ่านเพิ่มเติม