live market

От есента ведомствата ще си обменят документи по електронен път

От есента ведомствата ще си обменят документи по електронен път

Администрациите на централните и териториалните органи на изпълнителната власт предоставят общо 1422 услуги за които се изискват 5985 документи. Голяма част от тях се повтарят и потвърждават необходимостта от премахването наnbsp...Повече